Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Website Lerarentekort Oost-Nederland

De website lerarentekortoostnederland.nl informeert over werving, opleiding en behoud van leraren in het basisonderwijs. Met een gezamenlijke, regionale aanpak willen de betrokken pabo’s en schoolbesturen het lerarentekort tegengaan.

De website lerarentekortoostnederland.nl is een centraal informatiepunt voor werken in het onderwijs in de regio Oost-Nederland. Het doel is om mensen te enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs.

Inhoud lerarentekortoostnederland.nl

Op lerarentekortoostnederland.nl is informatie te vinden over werving en selectie, opleidingsroutes voor het lerarenberoep en de verschillende functies in het onderwijs. Het initiatief is ook gericht op zij-instromers en herintreders in het onderwijs. Verder organiseren de initiatiefnemers activiteiten om leraren te behouden voor het onderwijs.

Meer informatie

Lerarentekortoostnederland.nl is een initiatief van 50 schoolbesturen in het primair- en speciaal basisonderwijs en twee pabo’s in de regio’s Stedendriehoek en Salland, Liemers, Rheden, Achterhoek en Haaksbergen. Bekijk de website voor meer informatie.

Ga naar Lerarentekort Oost-Nederland