Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Website Leren werken in de bouw

Leren werken in de bouw is een online platform waar verschillende opleidingsbedrijven uit de bouwsector laten zien welke praktijkopleidingen zij in Midden-Nederland aanbieden. Werkzoekenden of mensen die zich willen omscholen, vinden er informatie over beroepen en leerwerktrajecten en kunnen begeleiding aanvragen bij hun opleiding.

Werkgevers in de bouwsector zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers die willen werken in de bouw. Om te laten zien welke opleidingsmogelijkheden er zijn in Midden-Nederland, is de wervingscampagne Leren werken in de bouw gestart. De bedoeling is om leerlingen te werven voor BBL-opleidingen, dus leren en werken tegelijk.

Inhoud Leren werken in de bouw

Via de website Leren werken in de bouw kunnen geïnteresseerden kennismaken met verschillende opleidingsbedrijven en beroepen in de bouwsector. De website geeft ook informatie over open dagen of meeloopdagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Kandidaten die graag in de bouw zouden willen werken maar geen of weinig ervaring hebben in een van deze beroepen, kunnen hiervoor een praktijkopleiding volgen. Afhankelijk van hun leeftijd, ervaring en mogelijkheden kunnen zij kiezen uit korte praktijktrainingstrajecten met een stage. Of een tweejarige BBL-vakopleidingen waarin naast praktijk ook theorie is opgenomen, dus werken en leren tegelijk.

Meer informatie

Leren werken in de bouw is een initiatief van de opleidingsbedrijven Bouwmensen Utrecht, Schildervakopleiding Midden-Nederland, Schildersvakopleiding Amsterdam en NOA Midden Nederland. Ga naar de website voor meer informatie.

Ga naar Lerenwerkenindebouw