Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Website Noorderwijzer

Via de website Noorderwijzer kunnen mensen kijken of het vak leraar in het voortgezet onderwijs bij hen past en welke opleidingsroute zij kunnen volgen om leraar te worden. De website bevat ook een vacaturebank.

Drenthe is een krimpregio en kampt met een lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen werken samen in Noorderwijzer om meer leraren te werven en te behouden.

Inhoud Noorderwijzer

Op de noorderwijzer.nl krijgen geïnteresseerden een beter beeld van het werk in het voortgezet onderwijs. De website biedt een routekaart, zowel voor voltijds- als voor zij-instroomtrajecten. De website bevat ook een vacaturebank met vacatures bij deelnemende scholen.

Meer informatie

Noorderwijzer is een initiatief van 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen in Drenthe. Bekijk de website voor meer informatie.

Ga naar Noorderwijzer