Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Website Sigra Leren en Opleiden

De website Sigra Leren en Opleiden geeft een overzicht van opleidingen, projecten en subsidies in de zorg. De organisatie brengt werkgevers en onderwijsinstellingen bij elkaar, zodat zij hun vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. Sigra biedt opleiders ondersteuning zodat zij deelnemers beter kunnen opleiden voor de arbeidsmarkt.

Sigra, een regionaal samenwerkingsverband van ongeveer 120 organisaties in zorg en welzijn, wil bijdragen aan voldoende, goed opgeleide professionals in de zorg. De organisatie verbindt werkgevers in de zorg met onderwijsinstellingen, door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De website Leren en Opleiden geeft een overzicht van opleidingen, projecten en subsidies.

Inhoud Sigra Leren en Opleiden

De basis van een goede, op de toekomst gerichte zorg en welzijn ligt bij voldoende, goed opgeleide professionals. Sigra verbindt werkgevers in de sector, het onderwijs en andere belanghebbenden zodat het aanbod vanuit het onderwijs en de vraag van werkgevers op elkaar aansluiten. Ze ondersteunen opleiders met activiteiten en voorlichting over opleidingstrajecten, beroepen en functies. Samen kijken ze hoe deelnemers meer en anders kunnen worden opgeleid.

Meer informatie

Bekijk informatie over projecten en subsidies op de website.

Ga naar Sigra Leren en Opleiden