Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Website Techniekpact

Techniekpact is een samenwerking van de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven om het tekort aan technisch personeel tegen te gaan. Zij richten zich op vier thema’s: instroom, lerarentekort en -professionalisering, publiek privaat samenwerken en leven lang ontwikkelen. Per regio kunnen organisaties die hiermee aan de slag willen een beroep doen op het Techniekpact.

Het Techniekpact is in 2013 gestart als samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven, van werkgevers en werknemers, de regio’s en de rijksoverheid. De gezamenlijke aanpak is nodig omdat de vraag naar technische vaardigheden en kennis in de toekomst alleen maar verder zal toenemen.

Inhoud Techniekpact

Iedere regio heeft een andere arbeidsmarktproblematiek. Het doel van het Techniekpact is dat de uitvoering aansluit bij de ambities van de regio. Alleen zo kan de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt én het behoud van voldoende werkgelegenheid voor goed opgeleid personeel binnen de technische sector worden georganiseerd. Het team van Techniekpact ondersteunt onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met een van de vier thema’s. Elk jaar publiceren zij een monitor over de resultaten.

Meer informatie

Het Nationaal Techniekpact is door ruim 60 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ondertekend. Bekijk de website voor de activiteiten.

Ga naar Techniekpact