Platform naar Werk

Werkgevers aan zet om personeel aan te trekken en te behouden

Een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn niet genoeg om voldoende personeel aan te trekken. Werkgevers moeten meer doen om het beschikbare arbeidspotentieel te benutten. Het gaat vooral om de werkdruk verlagen, scholing aanbieden en meer mensen met een arbeidsbeperking kansen bieden. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onlangs verschenen rapport Arbeidsmarkt in kaart.

Het SCP komt tot deze conclusie op basis van een langlopend onderzoek onder werkgevers waarvan deze rapportage, over het jaar 2020, de derde is. De inzet van werkgevers is cruciaal om de opgaven waar de huidige arbeidsmarkt voor staat het hoofd te bieden. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen moeten ze in hun bedrijfsvoering meer rekening gaan houden met de effecten op mens, milieu en maatschappij, aldus het SCP.

Ontwikkeling verschilt per sector

Werkgevers in de bouw, het onderwijs, de zorg, de industrie en de landbouw hebben in het najaar van 2020 het vaakst problemen met het aannemen van nieuw personeel. In de transportsector en de sector handel, horeca en reparatie had een ruime meerderheid van de werkgevers juist geen uitdagingen op dit vlak. Ook blijkt dat grote organisaties vaker moeite hebben om personeel te vinden dan kleine.

Coronapandemie geen grote gevolgen voor personeelsbestand

De coronapandemie heeft grote effecten gehad op werkgevers. Bijna de helft van de organisaties zag de omzet tijdens de eerste golf van de coronacrisis dalen, al zijn er grote verschillen tussen sectoren. Desondanks gaven in het najaar van 2020 de meeste werkgevers aan dat de coronacrisis binnen hun organisatie (nog) geen gevolgen had voor de omvang van hun personeelsbestand.

Weinig werk voor mensen met een arbeidsbeperking

De meeste werkgevers zeggen zich verantwoordelijk te voelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, maar in de praktijk heeft maar één op de zes (meestal de grotere bedrijven) iemand uit die doelgroep in dienst. De meest genoemde reden is dat er geen geschikte functies zijn in de organisatie. Verder blijken veel werkgevers niet bekend te zijn met de overheidsregelingen voor financiële tegemoetkoming bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking.

Meer informatie

Verder lezen? Download het rapport Arbeidsmarkt in kaart Werkgevers (editie 3).

Download rapport