Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Instroomsubsidie voor touringcarchauffeurs

Stichting FSO biedt een traject aan dat potentiële touringcarchauffeurs opleidt voor het rijbewijs D mét baangarantie. FSO zorgt voor de werving van chauffeurs op vacatures die worden aangemeld door touringcarbedrijven. De nieuwe touringcarchauffeur hoeft na het succesvol doorlopen van het opleidingstraject slechts een derde van de opleidingskosten terug te betalen in maandelijkse termijnen.

Stichting FSO subsidieert de opleiding van nieuwe touringcarchauffeurs én werft potentiële chauffeurs voor touringcarbedrijven met vacatures. Voor potentiële touringcarchauffeurs biedt dit een goede ingang om tegen lage kosten een complete beroepsopleiding te volgen, inclusief de opleiding Tour Nationaal en Tour Internationaal.

FSO neemt na een geslaagd opleidingstraject een derde van de kosten van het opleidingstraject voor zijn rekening tot een maximum van 2.000 euro. De werkgever en de potentiële touringcarchauffeur betalen ook beiden een derde.

Instroomtraject

Een touringcarbedrijf kan een vacature bij Stichting FSO melden. Stichting FSO werft vervolgens kandidaten voor de aangeboden vacatures. De potentiële werkgever selecteert zelf een belangstellende kandidaat. De werkgever zoekt in overleg met de kandidaat een rijschool uit voor het afnemen van een rijtest. De uitslag van deze test wordt teruggekoppeld aan de potentiële werkgever. Indien deze zich kan vinden in de inschatting van het vermoedelijke aantal benodigde lessen dan wordt er tussen de deelnemer, de beoogde werkgever en Stichting FSO een driepartijenovereenkomst opgesteld. Vervolgens start de potentiële touringcarchauffeur met de rijopleiding. Na het behalen van het rijbewijs D sluiten de deelnemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst. De deelnemer krijgt een overeenkomst voor minimaal 24 maanden en minimaal 32 uur per week. Nadat de nieuwe chauffeur een tijdje ervaring heeft opgedaan, wordt hij of zij uitgenodigd voor de opleiding Tour Nationaal en Tour Internationaal.

FSO neemt bij een succesvol afgesloten opleidingstraject een derde van de kosten van het opleidingstraject voor zijn rekening tot een maximum van 2.000 euro. Na aftrek van deze subsidie betaalt de werkgever de helft van de resterende kosten en de werknemer de andere helft. Dat kan in 24 maandelijkse termijnen.

Meer informatie

Stichting FSO biedt een flyer die op heldere wijze inzicht geeft in alle voorwaarden van het instroomtraject. Een andere flyer van FSO maakt duidelijk welke competenties een touringcarchauffeur nodig heeft. Klik voor meer informatie over de initiatieven van het Loopbaancentrum Tour op de knop hieronder.

Ga naar Loopbaancentrum Tour