Platform naar Werk

Alle hulpmiddelen

Website Leraar in Limburg

De website Leraar in Limburg is een informatiepunt voor leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs en het mbo in Limburg. Op de website is informatie te vinden over vol- en deeltijdopleidingen en trajecten voor zij-instromers. Ook is er een vacaturebank van de deelnemende scholen.

De initiatiefnemers van Leraar in Limburg werken samen om personeel aan te trekken in het Limburgse onderwijs en om zittend personeel te versterken in hun professionele ontwikkeling. Ze richten zich ook op leerlingen van havo/vwo die leraar willen worden en op vmbo’ers die onderwijsassistent willen worden. Andere doelgroepen zijn: zij-instromers en trainees, hybride leraren en gastdocenten, leraren die van vak of sector willen veranderen.

Inhoud Leraar in Limburg

Deelnemende scholen van Leraar in Limburg werken samen om hun personeelsbeleid op elkaar af te stemmen. Ze werven gezamenlijk zij-instromers en zorgen voor kennismakingsmomenten en meeloopdagen. Daarnaast wisselen ze onderling ervaring en expertise uit. Op de website is informatie te vinden over de deelnemende scholen en opleidingen, vacatures en praktijkverhalen van leraren en zij-instromers.

Meer informatie

Leraar in Limburg is een samenwerking tussen vier schoolbesturen in Noord- en Midden-Limburg: Yuverta, Fontys Hogescholen, Onderwijsgemeenschap Venlo & Omgeving (OGVO) en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). Bekijk de informatie op de website.

Ga naar Leraar in Limburg.nl