Platform naar Werk

Aangrenzende initiatieven

De huidige arbeidsmarkt biedt de nodige uitdagingen. Grote krapte in bijna alle sectoren, de noodzaak van het ontwikkelen van skills voor de toekomst, vergrijzing, ‘the great reshuffle’: allemaal aspecten die het faciliteren van (inter)sectorale loopbaanpaden noodzakelijk maken. Daarom maakt Platform Naar Werk (sectorale) hulpmiddellen inzichtelijk. Maar er zijn meer initiatieven op dit vlak die raken aan Platform Naar Werk. We werken samen met deze initiatieven en verwijzen naar elkaar door, om het voor de loopbaanprofessional zo efficiënt en effectief mogelijk te maken.

Onderstaand een overzicht van de aangrenzende initiatieven:

EVA is een overzicht van beschikbare trajecten naar werk bij gemeenten of RMT’s. Deze trajecten gaan over activatie tot en met plaatsing en zijn vaak ingekocht. De gemeente of RMT moet deze trajecten zelf invoeren in EVA. EVA is een gesloten portal.
Platform Naar Werk is een open portal met vooral gratis hulpmiddelen gericht op in- en doorstroom in een sector. De kandidaat moet dus al klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Platform Naar Werk wordt centraal gevuld. Door het sectorale karakter van Platform Naar Werk is het aanvullend op de Instrumentengids EVA. Verschillende RMT’s hebben Platform Naar Werk inmiddels opgenomen in EVA.

Op Leeroverzicht.nl vind je informatie over publieke en private opleidingen en financieringsmogelijkheden. De website Leeroverzicht is onafhankelijk. Op Platform Naar Werk staan sectorspecifieke trainingen. Leeroverzicht.nl is als sectoroverstijgend hulpmiddel opgenomen in de kennisbank onder de types Sectorspecifieke scholing en Financieringsmogelijkheden.

Waar Platform Naar Werk digitaal de mogelijkheden voor transitiepaden inzichtelijk maakt, doen de Leerwerkloketten dit fysiek. Een Leerwerkloket helpt en adviseert werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land. De hulpmiddelen die ingezet worden door de Leerwerkloketten zijn terug te vinden in de kennisbank van Platform Naar Werk.

Platform Naar Werk richt zich via loopbaanprofessionals op werkzoekenden, terwijl NLwerktaanwerk.nl ondersteuning biedt aan werkgevers. NLwerktaanwerk laat de mogelijkheden in branches en sectoren zien via routekaarten. We werken eraan om de routekaarten ook beschikbaar te maken via Platform Naar Werk.

De RMT’s zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door de dienstverlening te bieden die nodig is voor de overstap naar nieuw werk. Adviseurs van de 35 RMT’s maken gebruiken van Platform Naar Werk voor de begeleiding van werkzoekenden.

Ieder jaar brengt UWV de kansrijke beroepen in beeld. Het overzicht laat zien welke beroepen voldoende tot goede baankansen bieden. Dat geeft richting aan mensen die op zoek zijn naar ander werk of willen nadenken over omscholing. Begeleid je mensen naar nieuw werk? Raadpleeg het overzicht in de kennisbank van Platform Naar Werk.

Samen met meer dan 300 bedrijven en instellingen forceert de Buitenboordmotor doorbraken om een nieuw arbeidsmarktsysteem vorm te geven voor een intersectorale overstap. Maar de Buitenboordmotor legt ook knelpunten van transitiepaden bloot. De kennisbank van Platform Naar Werk biedt juist ondersteuning bij die knelpunten. We hebben als gezamenlijk doel: het faciliteren van een infrastructuur voor intersectorale mobiliteit zodat er voor iedereen werk met perspectief is.